Foto: Nadia Frantsen

Bo grønt på Fornebu

På Fornebu lever du tett på naturen og i et miljøvennlig boligområde. Området har blant annet fått Europas største byplanpris for sin moderne miljøprofil.

”En grønn by”; slik omtales Fornebu av organisasjonen European Council of Spatial Planners, som står bak byplanprisen. Fornebu vant prisen i 2014 og møtte konkurranse fra 20 land, og beskrives som et utstillingsvindu for miljøtenking, bærekraftig utvikling og tilpasning til klimaendringer.

Spesielt var juryen imponert over hvordan energiforsyning og forbruk er ivaretatt, og hvordan det biologiske mangfoldet i området sikres og styrkes.

– Fornebu, ett av de største byutviklingsområdene i Nord-Europa, har nå virkelig blitt lagt merke til fordi utbygging og moderne miljøtenkning har gått hånd i hånd, sa Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krog, da hun mottok prisen.

Fornybar energi

Bruk av fjernvarme fra fjorden og moderne og miljøvennlig avfallshåndtering var blant det som ble framhevet av juryen. Over 90 prosent av energiforbruket dekkes nemlig av den fornybare kilden sjøvann. Og på Fornebu er det lett å kildesortere, med egne avfallsjakter for papir, plast og restavfall, glass og metall like utenfor døren. Gjennom vakuumanlegg suges avfallet under jorden til mottaksstasjoner.

– OBOS kjøpte opp Fornebu Utvikling i 2012, og dermed er Fornebulandet sikret en langsiktig, solid og trygg eier. Vi vil fortsette å ha fokus på miljøvennlige løsninger i den videre utbyggingen, sier prosjektdirektør Jørgen Stavrum i OBOS Fornebulandet.

Fornebu har to naturreservater og buffersoner rundt disse, i tillegg til idylliske Nansenparken, som har fått gartnerprisen i Årets Grønne Park.

– Det er viktig for oss at den grønne profilen ivaretas, med flotte parkområder, nærhet til sjøen og naturreservater, sier Stavrum.

Miljøvennlig senter

Fornebu S har fått den høyeste miljøklassifiseringen, kategorien BREEAM Outstanding, innen bygg og design. Det er bare noen få kjøpesentre i England som kan skilte med det det samme. BREEAM innebærer strenge miljøkrav til materialer, avfallshåndtering og energibruk, for eksempel vil mye av energien komme fra solcellepanel.

Tall og fakta

Kjøreavstand til Oslo

10 km

Barnehager

6

Skoler

2

Innbyggere

7 500

Arbeidsplasser

22 000

Kollektivruter buss

24, 28, 31, 31E, 255, 270

Vis i kartet

Badesteder

Barnehager

Boligområder

Butikker og shopping

Bysykkel

Hotell & konferanse

Kultur

Naturreservat

Næringsliv

Park

Parkering

Resturanter

Skoler

Sportsfasiliteter