Personvern

Fornebu Grunneierforening tar personvernet ditt på alvor og vi er opptatt av å beskytte personopplysningene dine. Her får du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger om deg ved bruk av www.mittfornebu.no, slik at du kan få en oversikt over hvilke rettigheter du har, og forstå hvordan vi ivaretar personvernet ditt.

Fornebu Grunneierforening er en forening bestående av bedriftene Obos Fornebu, Norwegian Årpåerty, Selvaag Bolig, Technopolis, KLP, Telenor Arena, Telenor og Fornebu Porten

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Fornebu Grunneierforening (heretter vi) behandler personopplysninger om deg når du besøker www.handelsbankenrekruttering.no.

Fornebu Grunneierforening er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Ansvaret ligger hos styreleder, som bestemmer formålet med behandlingen, og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

En personopplysning er enhver opplysning som kan kobles til en enkeltperson. Du kan være trygg på at vi behandler alle personopplysninger om deg på en tilfredsstillende måte, og i henhold til lovpålagte krav for behandling av personopplysninger.

1. Behandling av personopplysninger ved besøk på www.mittfornebu.no

På www.mittfornebu.no bruker vi informasjonskapsler, også kalt cookies. I den forbindelse behandler vi personopplysninger om deg; IP-adressen din, browser-id og aktivitet på nettsiden, som for eksempel at du bruker kartet vårt.

En informasjonskapsel (cookie) er en tekstfil som midlertidig lagres på din dataenhet, og som registrer aktivitet på nettsiden.

Formålet med bruken av informasjonskapslene, og behandlingen av personopplysningene, er å måle bruken av nettsiden, treffe riktige målgrupper med annonsering og å følge opp aktivitet på siden. Du kan oppleve å se tilpasset innhold fra oss, basert på sider du har besøkt (retargeting og profilering).

Informasjonskapslene vi benytter på nettsiden er:

  • Google Analytics
  • Facebook Pixel

 

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger som skjer ved bruk av informasjonskapslene, er ditt samtykke. Informasjonskapsler vil ikke bli lastet inn før du har samtykket til bruken av disse. Ditt samtykke er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake.

Dersom du ikke lenger ønsker å samtykke til behandlingen av dine personopplysninger kan du:

  • Trekke ditt samtykke tilbake
  • Slette cookies i nettleseren din, eller endre innstillingene i nettleseren for å unngå at informasjonskapsler lastes inn

Se https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

  • Endre innstillingene på Facebook (for Facebook Pixel)

Se https://www.facebook.com/policies/cookies/

2.Utlevering og overføring av personopplysninger

Databehandlere:

Personopplysninger samlet inn ved bruk av www.mittfornebu.no vil kun bli delt med databehandlere dersom disse leverer tjenester innen drift, vedlikehold eller andre tekniske løsninger for nettsiden. Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre vi har et lovlig grunnlag for utleveringen.

Når vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, vil vi inngå avtale med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og bankens krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere utgjør ingen utlevering av personopplysninger.

For eksempel er Google og Facebook databehandlere når deres informasjonskapsler benyttes.

3. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Vi sletter dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendig å lagre for å oppfylle formålet med behandlingen.

Informasjonskapslene fra Google slettes etter 24 måneder.

Informasjonskapslene fra Facebook slettes etter 90 dager

4. Dine rettigheter

Du kan kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

Opplysningene skal gis skriftlig, og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk. I visse tilfeller kan det stilles opp unntak fra retten til innsyn, dette er typisk der vi er lovpålagt taushetsplikt eller hvor det er påkrevd å hemmeligholde informasjonen av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger eller dersom opplysninger kun finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Videre har du rett til å få korrigert opplysninger, eksempelvis dersom vi har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

Du har også rett til å be om at opplysningene dine slettes, der hvor opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake. Dette innebærer ikke plikt til å slette opplysningene dersom det fortsatt er behov for å behandle opplysningen for formålet. Tilsvarende gjelder dersom vi fortsatt har behov for opplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller imøtekomme et rettskrav eller erstatningskrav.

Du kan kreve at behandlingen av opplysninger om deg begrenses dersom de ikke er riktige, eller behandlingen er ulovlig uten at du ønsker at opplysningene skal slettes. Det samme gjelder dersom du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller imøtekomme et rettskrav uten at du trenger opplysningene eller har gjort innsigelser mot behandlingen.

I de tilfeller hvor en behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse, har du rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen.

Du har også, i visse tilfeller, krav på dataportabilitet. Det innebærer at du har krav på å få personopplysninger du har gitt til oss utlevert i et enkelt, maskinlesbart format. Kravet gjelder hvor behandlingen er basert på samtykke eller avtale og hvor behandlingen av opplysningene er automatisert.

Hvis du vil bruke noen av dine rettigheter kan du ta kontakt med ditt lokale bankkontor eller Handelsbankens personvernombud. For å kunne besvare din henvendelse må vi bekrefte identiteten din. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring, kan du når som helst gi oss melding om dette ved å kontakte ditt lokale Handelsbanken-kontor, ringe oss eller endre samtykket i nettbanken.

5. Kontaktinformasjon og klage

Du har rett til å sende inn en klage til oss eller tilsynsmyndigheten angående håndtering av dine personopplysninger. Mer informasjon om klage til Datatilsynet finnes på www.datatilsynet.no

6. Endring

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene og tjenestene våre. Dersom vi endrer måten vi behandler personopplysninger på, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du fra tid til annen sjekker om det har skjedd endringer i erklæringen. Personvernerklæringen er sist endret 05.09.2019

Tall og fakta

Kjøreavstand til Oslo

10 km

Barnehager

6

Skoler

2

Innbyggere

7 500

Arbeidsplasser

22 000

Kollektivruter buss

24, 28, 31, 31E, 255, 270

Vis i kartet

Badesteder

Barnehager

Boligområder

Butikker og shopping

Bysykkel

Hotell & konferanse

Kultur

Naturreservat

Næringsliv

Park

Parkering

Resturanter

Skoler

Sportsfasiliteter