Transport

Fornebu har et godt kollektivtilbud med buss og enkel innfart med bil. Korte avstander og godt opparbeidede sykkelstier gjør sykkelen til et godt alternativt fremkomstmiddel, både til Oslo sentrum, Sandvika eller andre bynære områder. Med Fornebubanen under planlegging, blir Fornebu snart enda nærmere byen.

Hyppige bussavganger

Det er gode forbindelser til Fornebu med offentlig transport. Buss 31 går går hele døgnet, også på hverdager. Eget kollektivfelt er etablert langs Snarøyveien for å sikre at bussene holder tidstabellen.

10 minutter med bil

Kjører du bil tar det 10 minutter fra Fornebu til Oslo sentrum. Har du el-bil, kan du i tillegg benytte bussfelt hele veien inn i rushtiden. I tillegg er Lysaker stasjon et viktig knutepunkt for både buss, flytog og lokal- og regiontog.

Egne sykkelstier

Godt opparbeidede sykkelstier gjør sykkelen til et godt alternativt fremkomstmiddel, både til Oslo sentrum, Sandvika eller andre bynære områder.

Bysykkelordning

I 2016 fikk Fornebu sin egen bysykkelordning driftet av Bærum Kommune med stativer på blant annet Lysakerlokket, Fornebuporten, ved flytårnet, Fornebu S, Technopolis og ved fergeanløpet ved Rolfsbukta.

Fornebubanen

Fornebubanen er under planlegging og det er besluttet tre metrostasjoner på Fornebu. Stasjonene vil etableres ved Fornebu S, ved Flytårnet (langs Snarøyveien) og ved Fornebuporten/Norwegian. Beregninger fra Ruter tilsier at det skal ta 12 minutter til Majorstuen og 18 minutter til Jernbanetorget når Fornebubanen står ferdig.

Tall og fakta

Kjøreavstand til Oslo

10 km

Barnehager

6

Skoler

2

Innbyggere

7 500

Arbeidsplasser

22 000

Kollektivruter buss

24, 28, 31, 31E, 255, 270

Vis i kartet

Badesteder

Barnehager

Boligområder

Butikker og shopping

Bysykkel

Hotell & konferanse

Kultur

Naturreservat

Næringsliv

Park

Parkering

Resturanter

Skoler

Sportsfasiliteter