Foto: Urban Sharing

Elektrisk sparkesykkel-pilot på Fornebu

Urban Sharing, det norske startup-selskapet som står bak bysykkel-systemet i Oslo og blant andre Bærum, har initiert et pilotprosjekt med elektriske sparkesykler på Fornebu. Prosjektet lanseres i april og er satt opp som en åpen innovasjonsmodell hvor aktører som Ruter og SmartCity Bærum er invitert inn for å lære sammen med Urban Sharing.

FN spår at innen 2050 bor 68 prosent av verdens befolkning i by, og korte turer vi dominere reisemønsteret. Flere og flere forbrukere vil trenge varierte og effektive måter å reise på ved siden av offentlig transport, gange og bil.

Med pilotordningen på Fornebu har alle involverte parter mål om en bedre forståelse for hvordan elektriske sparkesykler kan integreres effektivt i et transportsystem slik at bruken av eksisterende byområder og det eksisterende offentlige transporttilbudet forbedres.

Les også: OBOS setter opp selvkjørende busser på Fornebu.

Piloten vil inkludere 400 elektriske sparkesykler som blir tilgjengeliggjort for brukere via en app. I løpet av testperioden vil det bli utført flere eksperimenter knyttet til programvare, drift og selve sparkesyklene, Urban Sharing vil ha ansvaret for brukerne.

Urban Sharing inviterer nå relevante interessenter til å bidra til hvordan man best kan skape en bærekraftig mikromobilitetsordning som møter byens faktiske behov.

Foto: Urban Sharing

– Som plattform for nettopp mikromobilitet, vil vi være med på å gjøre elektriske sparkesykler til et bærekraftig transportalternativ for folk som bor i byer og tettsteder. Sammen med Ruter, SmartCity Bærum og andre aktører som ønsker å være med, ønsker vi å finne ut hvordan dette kan løses på beste måte, og forstå hvilken rolle sparkesykkel-deling bør ha i det større kollektivsystemet. Målet er å skape en reell og varig effekt for byen og dens innbyggere, forteller Heidi Aars fra Urban Sharing.

– Bærum kommune har høye ambisjoner om å etablere Fornebu som et utslippsfritt område innen 2027. For å nå dette målet er det nødvendig å teste ut ulike løsninger og teknologier i et tett samarbeid mellom kommune, næringsliv og akademia. Vi ønsker blant annet å se på hvordan elektriske sparkesykler kan være en del av fremtidens mobilitetsløsning, og om disse vil erstatte bilbruk på kortere reiser, sier Unni Larsen fra SmartCity Bærum.

Tall og fakta

Kjøreavstand til Oslo

10 km

Barnehager

6

Skoler

2

Innbyggere

7 500

Arbeidsplasser

22 000

Kollektivruter buss

24, 28, 31, 31E, 255, 270

Vis i kartet

Badesteder

Barnehager

Boligområder

Butikker og shopping

Bysykkel

Hotell & konferanse

Kultur

Naturreservat

Næringsliv

Park

Parkering

Resturanter

Skoler

Sportsfasiliteter